Manager Vastgoed, Facilitair & IT – Lid MT (Procedure voltooid)

Voor onze opdrachtgever Allévo zijn wij op zoek naar een Manager Vastgoed, Facilitair & IT, die samen met collega’s in het MT kan bouwen aan toekomstbestendige zorg in Zeeland.

Organisatie

De Zeeuwse zorgorganisatie Allévo is gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van thuiszorg, wonen met zorg, diensten aan huis, revalidatie en specialistische hulp. Dit doet zij van preventie tot zorg in de laatste levensfase. De kracht van Allévo ligt in de brede deskundigheid rond alle domeinen van ouderenzorg. Door dit uitgebreide pallet is Allévo in staat cliënten zoveel mogelijk te ondersteunen zodat zij zo lang als het gaat zelf regie kunnen houden over hun leven. Allévo heeft alle nodige kennis en ervaring om de effecten van mogelijke interventies goed in te schatten. Allévo is daardoor een dynamische en toonaangevende zorgorganisatie in zeven Zeeuwse gemeenten; Goes, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Borsele, Kapelle, Reimerswaal en Tholen. De essentie van de dienstverlening is mensen het leven laten leiden dat zij wensen. De zorgmedewerkers van Allévo ondersteunen daarbij. Vrijheid van keuze is daarom zowel voor cliënten als voor medewerkers de belangrijkste kernwaarde. Allévo is een lerende organisatie, waar opleidingen en feedback geven en ontvangen vanzelfsprekend zijn. Dit alles is van grote strategische waarde in deze tijden waarin hervorming van zorg(organisaties) noodzakelijk is om ouderen en chronisch zieken ook in de toekomst de juiste zorg te blijven bieden.

Het realiseren van warme en liefdevolle zorg op maat vraagt om loyaliteit, participatie, inlevingsvermogen en aandacht. De kernwaarden betrokkendichtbijecht en verantwoordelijk zijn duidelijk merkbaar en voelbaar in de organisatie. De thema’s die in de komende jaren aandacht nodig hebben, zoals digitale transformatie, innovatie en samenwerking met andere organisaties, vragen echter ook om bepaalde nieuwe elementen in de cultuur, houding en gedrag van medewerkers. Denk aan meer pro activiteit, externe gerichtheid, creativiteit en resultaatgerichtheid.

Allévo staat voor diverse inhoudelijke en organisatorische uitdagingen. De komende tijd staat dan ook in het teken van verdere versterking van de organisatie en het leiderschap. Onder leiding van de bestuurder en een stevig MT.
Daarom dat nu gestart wordt met de inrichting van een nieuw MT. De managers Intramurale zorg, Extramurale zorg, Vastgoed Facilitair & IT en HR worden nieuw geworven. Een unieke kans om een nieuw team met aanvullende expertises, competenties en persoonlijkheden aan te stellen.

Allévo bestaat uit 2 organisatieonderdelen:

 • Intramurale zorg;
 • Extramurale zorg.

Deze uitvoerende eenheden worden ondersteund door een staforganisatie bestaande uit de afdelingen:

 • Finance & Control;
 • Vastgoed, Facilitair & IT;
 • HR & Communicatie;
 • Bestuurssecretariaat.

Functiebeschrijving

De Manager Vastgoed, Facilitair & IT adviseert de RvB en het MT over beleid, koers, innovaties en alle voorkomende vraagstukken en geeft uitvoering aan het gekozen beleid. Daartoe informeert de Manager Vastgoed, Facilitair & IT de RvB en het MT over alle relevante ontwikkelingen en over zaken die van invloed zijn op de Allévo organisatie in het algemeen.

Binnen deze functie zal aandacht besteed worden aan de volgende thema’s:

 • Strategische vastgoedontwikkeling, waarbij onderhoud, renovatie en/of nieuwbouw. In 2022 wordt de nieuwe locatie Zierik7 opgeleverd en in gebruik genomen;
 • Facilitaire dienstverlening verder ontwikkelen, gebruikmakend van nieuwe trends en ervaringen;
 • IT strategie en -dienstverlening voor de middellange termijn bepalen. Waarbij aandacht voor de inrichting van IT Regie management;
 • Integreren van technologische ondersteuning en innovaties in de zorgprocessen. Intramuraal en Extramuraal.

Voor de Manager Vastgoed Facilitair & IT zijn de overige MT-leden van HR & Communicatie en overige MT-leden belangrijke businesspartners t.b.v. de eigen verantwoordelijkheden.

Plaats in de organisatie

De Manager Extramuraal is lid van het MT en rapporteert rechtstreeks aan de RvB.
Het Management Team bestaat uit de Manager Extramuraal, Manager Intramuraal, Manager HR, Manager Finance & Control en de Manager Vastgoed, Facilitair & IT. Dit MT wordt verstevigd door de reeds aangestelde Bestuurssecretaris en de later te werven Medisch Adviseur.

De Manager Vastgoed, Facilitair & IT coördineert en geeft leiding aan beleid en beheer op het gebied van vastgoed, facilitaire ondersteuning en IT.
Totaal aantal medewerkers: 29 (in 18,68 fte).

 • Aantal medewerkers ICT: 6;
 • Aantal medewerkers Vastgoed/FD: 23.

Voor de Manager Vastgoed, Facilitair & IT zijn de overige MT-leden belangrijke businesspartners t.b.v. de eigen verantwoordelijkheden.

Resultaten & verantwoordelijkheden

 • Heldere positionering van Vastgoed, Facilitair & IT in de Allévo organisatie;
 • Toekomstbestendig beleid, ondersteunend aan zorg en welzijn, inclusief ‘make or buy’;
 • Wet- en regelgeving zijn juist, volledig en tijdig geborgd;
 • Allévo’s belangen zijn behartigd bij de relevante externe partijen.

Taken

 • Opstellen van beleid- en transitieplannen;
 • Ontwikkelen van diensten en producten in lijn met de koers van Allévo;
 • Opstellen begroting, investeringsplannen en budgetten;
 • Beleid opstellen m.b.t. resources, vitaliteit en verzuim;
 • Inkoopgesprekken met leveranciers;
 • Opstellen en uitvoeren van veranderplannen t.b.v. de transitie van Allévo en Intramuraal in het bijzonder;
 • Coachend leidinggeven.

Functie-eisen

Een autonome professional met regionale binding, die betrokkenheid en eigenaarschap toont met visie en daadkracht, die kan verbinden en vernieuwen. In staat om vanuit een gezamenlijk kader sturing te geven op resultaten én gedrag door balans te houden tussen duidelijkheid scheppen en ruimte bieden.
Voelt een sterke verbondenheid met de doelgroep van Allévo en haar medewerkers.

Daarnaast:

 • Kan je aantoonbaar functioneren op WO-niveau en je hebt meerjarige leidinggevende ervaring;
 • Heb je een HBO/WO opleiding Facilitair Management / IT Management / Vastgoedbeheer;
 • Heb je affiniteit met Vastgoed, Facilitaire zaken en IT;
 • Is het een pré als je beschikt over inhoudelijke kennis m.b.t. (strategisch) vastgoedbeheer, trends in facilitair management en het inrichten van een IT regie-organisatie;
 • Beschik je over ervaring in het doorlopen van strategische planningscycli en bedrijfsvoering;
 • Heb je ervaring met integrale samenwerking in een organisatie;
 • Ben je in staat de organisatie te (bege)leiden in een verandering;
 • Heb je ervaring in projectmanagement.

Competenties

 • Aanpassen en omgaan met verandering;
 • Resultaten leveren en aan de verwachtingen van de klant voldoen;
 • Leidinggeven & beslissen;
 • Aansturen en superviseren;
 • Omgaan met anderen en presenteren;
 • Overtuigen en beïnvloeden;
 • Creëren en conceptualiseren;
 • Creëren en innoveren;
 • Ondernemen & presteren;
 • Ondernemend en commercieel denken.

Arbeidsvoorwaarden

 • Werken in een lerende organisatie met een informele werksfeer waarin jij ruimte krijgt om actief bij te dragen aan de beweging;
 • Mogelijkheid om impact te hebben in een lerende organisatie, met aandacht voor cliënten, medewerkers en omgeving;
 • Uitnodiging een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van toekomstbestendige zorg in de regio Zeeland.
 • Salarisschaal FWG 75, maximaal € 8.390,89,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur), afhankelijk van werkervaring;
 • Vakantie-uitkering van 8%;
 • Eindejaarsuitkering van 8,33% (volledige 13emaand);
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT.

Sollicitatieprocedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van FunktieMediair, in de persoon van Pieter van Stijn. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan wordt een aantal kandidaten geselecteerd voor een gesprek bij Allévo.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Een positieve Verklaring Omtrent het Gedrag is een voorwaarde om bij Allévo in dienst te komen.

Planning

 • Sollicitaties (functiegerichte motivatiebrief en CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 31 december 2021;
 • Op basis van een CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij FunktieMediair in Vught;
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de opdrachtgever;
 • Sollicitatiegesprekken bij de opdrachtgever worden ingepland in de eerste helft van februari 2022;
 • Het doel is om deze procedure in februari 2022 af te ronden.

Solliciteren