Consultancy

In grote, nieuwe transities spelen diverse partijen met een veelheid aan belangen een cruciale rol. Hoe krijg je hen op één lijn?

Als zelfstandig consultant ondersteun ik u in het op gang brengen van de beweging, waarbij netwerkpartners invulling geven aan (regionale) samenwerking. 

– Inventariseren samenwerkingsinitiatieven
– Inrichten programma- en projectorganisatie
– Uitvoering programma Management

“De regisseur regionale samenwerking zorgt voor overlap en aansluiting.”

Nieuwe samenwerkingsvormen

De uitdaging bij het inrichten van nieuwe samenwerkingsvormen is een balans te vinden tussen “structureren” en “innoveren”. In de praktijk blijken veel bruikbare initiatieven vanuit de ervaringen in het werkveld te komen. Niet vanuit de directie of bestuurskamer. Terwijl het wenselijk is het overzicht te bewaren en de financiering mogelijk te maken.

Is het programma niet veel meer een beweging?
En is de programmamanager niet meer een regisseur?
Hoe kan die regisseur van regionale samenwerking daaraan bijdragen?

Verbinding zoeken

In grote, nieuwe transities spelen diverse partijen met een veelheid aan belangen een cruciale rol. Hoe krijg je hen op één lijn? Een belangrijke vraag om dit soort bewegingen te starten blijkt: hoe krijg je “the system in the room”? Dit valt of staat met de wijze waarop je de deelnemende partijen uitnodigt. Is er een gemeenschappelijk doel? Is er ruimte om strategische belangen expliciet te maken? Kunnen we informatie delen op basis van vertrouwen?

Zoeken we verbinding en checken we regelmatig of iedereen nog aan boord is? Het blijken essentiële succesfactoren te zijn. De regisseur regionale samenwerking is dan bij uitstek de professional die voor overlap en aansluiting tussen partijen en programma’s zorgt.

Spelen deze belangen ook in uw organisatie? Wellicht kan ik u van dienst zijn.

Bel me gerust: 06-83214539 of stuur een email pieter.van.stijn@stnadvies.nl