Bedrijfskundig Manager Ketencapaciteit (Medisch Spectrum Twente) (Procedure voltooid)

Ben jij een stevige en tevens lenige Manager die samen met de bedrijfskundig –, medisch managers en andere partijen in het ziekenhuis integraal capaciteitsmanagement door kan ontwikkelen? Dan ben jij diegene die we zoeken!

Voor onze opdrachtgever Medisch Spectrum Twente zijn we op zoek naar een stevige en tevens lenige Bedrijfskundig Manager Ketencapaciteit die samen met de bedrijfskundig –, medisch managers en andere partijen in het ziekenhuis integraal capaciteitsmanagement door kan ontwikkelen.

Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente (MST) is een topklinisch opleidingsziekenhuis in Enschede met ruim 3.700 medewerkers inclusief ca. 250 medisch specialisten, dat specialistische zorg biedt en dit combineert met wetenschappelijk onderzoek. Een erkend opleidingsziekenhuis met ruim 100 opleidingsplaatsen voor medisch specialisten en jaarlijks plek voor ruim 60 technisch geneeskundigen in opleiding. MST is lid van STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen) en een Santeon ziekenhuis. Continue verbeteren op basis van de uitkomsten van zorg is onze prioriteit. Onderwijs, opleiding en wetenschap zijn onmisbaar en vormen een wezenlijk deel van de organisatie. Zo maken we de zorg en onze medewerkers elke dag weer een beetje beter en zorgen we dat we kunnen voldoen aan de uitdagingen van de toekomst. Wil je meer informatie kijk dan op www.mst.nl

In deze snel veranderende wereld zijn wij op zoek naar een:

BEDRIJFSKUNDIG MANAGER KETENCAPACITEIT

‘Een verbindende regisseur die capaciteitsmanagement binnen MST verder ontwikkelt’

Organisatie
Het Medisch Spectrum Twente wordt geleid door de Raad van Bestuur (RvB) die verantwoordelijk is voor het strategisch beleid en leiding geeft aan de medisch managers en bedrijfskundig managers van 6 zorggroepen. Daarnaast wordt leiding gegeven aan de staforganisatie, waarvan Ketencapaciteitsmanagement onderdeel uitmaakt.

De RvB wordt gevormd door:

 • Mevrouw J. (Joyce) Berger-Roelvink
 • De heer J. (Jan) den Boon: Voorzitter
 • Mevrouw M.M.R. (Miriam) Vollenbroek-Hutten

Mevrouw Joyce Berger-Roelvink heeft Ketencapaciteit in haar portefeuille.

Werkomgeving

De stafafdeling ketencapaciteitsmanagement (40 medewerkers/28,5 FTE) voert de regie over de afdeling opnameplanning, beddencoördinatie, het bureau zorgbemiddeling de avond-, nacht-, weekendcoördinatie en de op te richten flexpool. De afdeling heeft als doel

 • Regie voeren op goede (logistieke)n patiëntenzorg waarbij:
  • De focus ligt op een duidelijk, eenduidig en soepel lopend proces voor de patiënt.
  • Het doel is In-één-keer goed: geen onnodige of ongewenste afzeggingen en wijzigingen of doublures.
 • De capaciteitsinzet optimaliseren op basis van verkochte zorgproductie. Capaciteitstoewijzing vindt plaats op basis van productieafspraken met vakgroepen onder andere d.m.v. jaarplannen, monitoring en bijsturing hierop.
 • Door middel van het inzetten van de flexpool mogelijke krapte in de reguliere personeelsbezetting zoveel als mogelijk voorkomen.

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het op tactisch en strategisch niveau neerzetten en regisseren van de inzet van fysieke capaciteit ten behoeve van de productierealisatie en het verloop van het totale planningsproces. Als ketencapaciteitsmanager analyseer je (zorg) processen, ontwikkel je een visie en beleid, implementeer je deze en adviseer je op strategisch en tactisch niveau over procesoptimalisatie. Je adviseert het management van MST over tactische keuzes rondom de planning, personeels- en beddencapaciteit van de poliklinieken, het OK-complex en de klinische afdelingen. Bovenal heb je operationele kracht om gemaakte afspraken daadwerkelijk door te voeren en te borgen in de organisatie. Je speelt daarnaast een belangrijk rol in het verstrekken van relevante procesinformatie.

Je adviseert over de capaciteitsbehoefte, capaciteitsverdeling en planning en ontwikkelt capaciteitsscenario’s. Daarnaast zit je het tactisch planningsoverleg (TPO) voor en ben je lid van de OK-gebruikersraad. Verder ben je verantwoordelijk voor het realiseren van een effectieve flexpool. 

Samen met de bedrijfskundig managers, medisch managers en andere stakeholders in de organisatie zet jij je in om te komen tot nieuwe, ziekenhuis brede werkwijzen die de patiëntbelangen voorop zetten en leiden tot betere benutting van schaarse capaciteit. Je zorgt er mede voor dat de afgesproken resultaten behaald worden. Je bent verantwoordelijk voor het (door) ontwikkelen van zorgprocessen zodat adequate en innovatieve zorg- en dienstverlening tot stand komt.

Een kleine greep uit het overige takenpakket:

 • Verantwoordelijkheid dragen voor de aansturing van stafafdeling KCM t.a.v. van het (meerjaren)beleid en de koersontwikkeling, financiën en bedrijfsvoering en tot stand brengen van een optimale match tussen productie en inzet van mensen, middelen en materialen.
 • Binnen de kaders van het HRM-beleid zorgdragen voor een optimale bemensing van de stafafdeling KCM, het scheppen van een inspirerende arbeidsomgeving , zorgen voor een prettige en stimulerende werkcultuur waarin mensen zich veilig voelen en het zorgdragen voor adequate scholings- en opleidingsmogelijkheden voor de medewerkers.
 • Zorgdragen voor een uitstekende afstemmingsproces en communicatiestructuur en waarborgen van onderlinge samenwerking en samenhang, zowel binnen als tussen de RVE’s.
 • Proceseigenaar EPD (HiX) voor Planning & Zorglogistiek en Ketensamenwerking.
 • De Raad van Bestuur proactief adviseren over beleidsaangelegenheden voor wat betreft alle relevante onderwerpen binnen de RVE’s en ondersteunen bij de verdere organisatieontwikkeling binnen MST.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, b.v. een bedrijfskundige/bedrijfseconomische richting of BMG/Gezondheidswetenschappen etc.
 • Ervaring van managen op strategisch en tactisch niveau in ziekenhuizen.
 • Ruime ervaring met logistieke processen en capaciteitsplanningen. Bij voorkeur bekend met c.q. ervaring met het doorvoeren van de Lean-methodiek.
 • Uitstekende managementkwaliteiten, minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring verkregen in een ziekenhuis.
 • Financieel onderlegd, analytisch/cijfermatig bovengemiddeld, stuurt strak op kostenefficiency en procesinnovatie.
 • Ervaring met het sturing geven aan verandertrajecten en in staat om mensen te motiveren in verandering.
 • Sterke inhoudelijke drive om verbeteringen te realiseren in organisatie en kwaliteit van zorg.
 • In staat om binnen een complexe omgeving met professionals samen te werken, zich in processen te verdiepen en gewaardeerd gesprekspartner te zijn voor de diverse disciplines.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

Omdat je te maken hebt met een grote diversiteit aan stakeholders, is het naast de kennis en kunde die je meebrengt binnen het MST minstens zo belangrijk dat je beschikt over een aantal persoonskenmerken die maken dat je een grote kans van slagen hebt en gelukkig wordt in deze baan.

 • Een dienstverlener en mensenmens, die er plezier aan beleeft om in nauwe samenwerking te bouwen met het primaire proces aan de kwaliteit van alle medewerkers en daarmee van de zorg. Je wilt zichtbaar zijn in je rol.
 • Een open en ontvankelijke stijl van communiceren, transparant in argumenten en besluiten en makkelijk toegankelijk voor anderen, met humor en relativeringsvermogen. Organisatie sensitief.
 • Je kunt goed luisteren en overtuigt of laat je overtuigen op basis van steekhoudende argumenten.
 • Stevige en inspirerende persoonlijkheid, die rustig blijft in de dynamiek en soms tegenstrijdige belangen.
 • Een zichtbare spin in het web, hecht belang aan directe contacten om zaken voor elkaar te krijgen.
 • Integer, je bereikt je doelen door overleg en dialoog.
 • Kan goed op zichzelf reflecteren en leert van fouten, stimuleert een open werkhouding en een veilige omgeving waarin fouten bespreekbaar zijn.
 • Duidelijk, doortastend, proactief en consistent. Is hard op de zaak en zacht op de mens, vasthoudend in het bereiken van doelen en het nakomen van afspraken. Je straalt eigenaarschap uit en acteert hier naar.

Wat heeft MST te bieden?

 • De dynamiek van de veranderende zorg, de arbeidsmarkt, de innovaties en de samenwerkingen zorgen voor een uitdagende en afwisselende baan waarin je kunt bouwen en je kwaliteiten kunt inzetten. In dit ziekenhuis maak je onderdeel uit van een inspirerende werkomgeving en een leuk team met professionals. Je werk doet er echt toe. Hier mag je bouwen en je relaties onderhouden, zowel intern als extern.
 • De functie is ingeschaald op het niveau van FWG 75 conform de CAO Ziekenhuizen een eindejaarsuitkering maakt daar, naast vakantiegeld, deel van uit. De standplaats is Enschede.
 • Omdat wij geloven in wederzijds commitment bieden wij jou een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan.
 • Voor meer informatie zie www.werkenbijmst.nl.

Reageren
De begeleiding van deze werving en selectieprocedure is in handen van STN, in de persoon van de heer Pieter van Stijn.
Een reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 19 juni 2022.
Een motivatie en actueel CV kan gestuurd worden naar info@stnadvies.nl

Of maak gebruik van onderstaande sollicitatie button.

Heb je vragen?
Mail: pieter.van.stijn@stnadvies.nl
Mobiel: 0683214539